Spiral Energy - Energie 04/01
Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

12/01-01/02
11/01
10/01
09/01
07/01 - 08/01
06/01
05/01
04/01
03/01
02/01

Recenze :
Stanislas De Guaita
Čteme si :
Povídáme si:

Novinky
Nejvíce jsme prodali
Vnější svět

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster:
Ro.

design :
Zbyšek Podhrázský

scripts :
Michal Prokeš

Skoro pravidelný občastník Spiral Energy
a Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně a České tarotové školy při Věštírně Via Regia


Ročník 2001


Recenze :

Stanislas De Guaita - Na prahu tajemství, Volvox Globator, Praha 2001

Paříž na konci 19. Století je opravdu svět v malém. Svět, kde to vře ve všech oblastech duchovního života, pře-devším ve výtvarném umění a v literatuře, ale také mezi přívrženci esoterických hnutí různých směrů. Převládají theosofové přinášející "světlo z východu", ale v jedné jejich tolerantní pařížské lóži, nazvané příznačně Isis, je malá skupinka zájemců o hermetismus, jejímiž členy jsou dva blízcí přátelé, Gérard Encausse, zvaný Papus a markýz Stanislas de Guaita, symbolistní básník, který se rozhodl ukončit studia práv, aby se mohl plně věnovat kabale a hermetismu. Oba jsou duchovními žáky Eliphase Léviho, který nejen ve Francii ale na evropském konti-nentě vůbec vzkřísil prastaré hermetické nauky. Oba se seznamují s celou řadou směrů v esoterismu a v obou zraje touha po syntéze. Ale zatímco Papus se stane agilním organizátorem a popularizátorem hermetických na-uk, stane se aristokrat de Guaita autorem pro - takříkajíc - pokročilé.Oba se také věnovali praktické magii a nebyli tak pouhými teoretiky či filosofy tajných věd. De Guaita po vzoru Léviho se věnoval nejprve intenzivnímu studiu kabaly. Brzy jako autor článků v časopisech Lotus a L´Initiation získal úctu svých přátel a ta se vystupňovala v neskrývaný obdiv, když jako pětadvacetiletý vydal sice útlou, ale velmi pozoruhodnou knihu "Na prahu tajemství". Kniha, jejíž obsah později podstatně rozšířil a zčásti i přepracoval, se stala úvodem k jeho monumentální trilogii Pojednání o prokletých vědách Had Genese (1. Chrám Satanův, 2. Klíč k černé magii, 3. Problém zla, vše vyšlo i česky).
Dílo Na prahu tajemství má charakteristický název, neboť jím de Guaita skutečně dospěl až na sám práh esoterní podstaty života a světa. Dílo, které následovalo, bylo jen rozpracováním opraveného a rozšířeného vydání této jeho první knihy z oblasti okultního esoterismu. V období vrcholícího positivismu se de Guaita pokusil o novou, duchu doby odpovídající formulaci základů esoterně pojatého světa. V chrámech se usadila rutina inteligence a litera nahradila ducha, píše de Guaita.
V souvislosti s výše uvedeným vyslovil de Guaita závažnou myšlenku, že nejhorším kacířstvím jsou špatně po-chopené pravdy - nehorším proto, že ovládají ducha západní kultury, ať už je to zracionalizované náboženství, militantní socialismus či spiritismem zprofanovaný spiritualismus. Knihu by měli číst všichni skuteční zájemci o esoterní vědy - jednak jako literaturu magického faktu a jednak jako svědectví doby nepříliš vzdálené a příčinně související s dobou, v niž se nacházíme.


Přejeme všem pěkné čtení.
ZAP

Povídáme si :
Umění tarotu

Klasické druhy tarotu, které jsme si krátce prošli minule, nejsou v dnešní době příliš oblíbené. Jsou výtvarně jedno-duché, mnohdy až příliš jednoduché, a dnešní svět má rád pastvu pro oči. O nic jiného totiž často v moderních taro-tech nejde.

Moderní typy tarotu - nejprve obecně

Je to smutné a ne každý vyznavač tarotu toto rád slyší, ale tarotové umění je stejně komerční ja-ko obchodní domy Tesco a multikina. Původní význam tarotu se ztratil a chytří autoři knih o tarotu toto vtipně maskují historickými daty a rádobysymbolickými výklady tarotu, o němž nevědí ani zbla. Toto tvr-zení platí bezvýhradně a pokud chcete knihu od autora, který o tarotu něco skutečně ví, nahlédněte pro-sím do seznamu doporučovaných autorů na konci tohoto článku. Budete-li se mně někdy jindy a jinde ptát, jestli náhodou ten nebo onen další autor není taky aspoň "trošku" dobrý, určitě vám řeknu že ano - většina vyznavačů tarotu je velmi žárlivá na své oblíbené komerční autory a mně se nechce hádat se.
60. léta našeho století byla velmi revoluční: Kromě moderní hudby, minisukní a letů do vesmíru nám dala též rozmach cestování, který dnes pokládáme za samozřejmý v podobě každoročních výjezdů na dovolenou a především příklon k duchovnějšímu vnímání světa. Tarotové umění nezůstalo náporu zájmu ušetřeno a naprostá většina moderních tarotů vznikla po roce 1970.
Je jich nespočetné množství. Vyjmenovat mohu Tarot Artušovský, Settaniho, Adrianův, Tarot Praotců, Tarot Starých Cest, taroty bylinkové, polodrahokamové, andělské, dračí, egyptské a runové, taroty lásky či minulých životů. Některé jsou horší, některé jsou lepší, některé zanikly a jiné každoročně vznikají.
Tyto taroty patří do kategorie komerčních - věšteckých. Velmi často nemají žádné esoterní poza-dí, ale vyjadřují názor svého tvůrce nebo jsou zaměřeny umělecky. To ale neznamená, že jsou špatné, pouze slouží jinému účelu, věštectví a tím se prohřešují myšlence tarotu, protože - jak jsme si už řekli - tarot nikdy k věštění nebyl zamýšlen. Jsou jako vykládací karty, někdy s omezeným okruhem působení - např. taroty lásky. Při práci s tímto druhem tarotů nutně potřebujete znát obsah bookletu, protože ten jen zpravidla určující pro význam jednotlivých karet. Zvláště malá arkána totiž zpravidla nekorespondují s patřičným výkladem. Velká arkána bývají významově přizpůsobena.
Některé moderní taroty ale mají opravdu hluboké kořeny a jsou propojeny s esoterními tradicemi. Je jich málo a i tyto taroty bývají často zneužívány ke komerčním účelům. Jich si blíže všimneme v dalších částech seriálu, kterým bude předcházet několik pojednání o věšteckých či meditačních taro-tech exoterních.
Minule jsme si řekli, že klasický a moderní tarot se od sebe liší především tím, že staré pojetí si zakládá na duálním systému, tedy na přísném dělení mužské - ženské, dobré - zlé. To by se mělo výraz-ně projevit u další velké arkány, kterou ve stručnosti popíši - u karty Poslední soud. Takřka ve všech ta-rotových sadách je tato karta stejná: Ukazuje anděla dujícího do trubky k poslednímu soudu. Okolo něj se zvedají lidé z hrobů. Ladění karty je většinou pochmurné.
Přitom by tomu tak být nemělo. Moderní pojetí tarotu je kruhové a spojuje dobrou a špatnou stránku života do celku, v němž jedno bez druhého nemůže existovat. Přesto se většina moderních auto-rů drží tradičního vzezření karty. Výjimkou je Gigerův Tarot Of The Underground či Crowleyho Thoth Ta-rot a některé taroty čarodějnické. Toto držení se duální tradice, pro dnešní duchovní úroveň lidstva již nepoužitelné, nám dokazuje, že tarot přes všechny komerční příručky ještě nevystoupil z temnot nevě-domosti a nevědomí a také to, že lidé namísto duchovního hledání raději utíkají k berličkám povrchních jednoduchých vysvětlení. Jak jinak by taky věřili komerčním autorům …

Připravila Zuzana Antares


Novinky v našem obchodě:

 • · Stanislas deGuaita - Na prahu tajemství. Stojí za to, doporučujeme! (299,- Kč.)

 • · Heindel - Rosekruciánská kosmologie. Navazuje na Steinera. Doporučujeme!. (390,- Kč)

 • · BurghardtTarotové karty nikdy nelžou. O kvalitě obsahu vypovídá název. No comment. (198,- Kč)

 • · Ernst Aepli - Psychologie snu. Nové vydání velmi zajímavé publikace o snech. Doporučujeme! (285,- Kč).

 • · Larsen - Kámen mudrců. Beletristická velmi čtivá knížka. Doporučujeme! (270,- Kč).

 • · Bierach - Za maskou je člověk. Dost dobrá kniha, hlavně pro začátečníky, pokročilí už to budou znát. (120,- Kč).

 • · Banzhaf - Živly. Mišmaš tarotových karet, živlových nauk a nejjednodušší živlové magie (188,- ).

 • · Banzhaf - Klíč k tarotu. Oblíbené téma, ale jeho Základní kniha je dost lepší - tato je trochu o ničem.(138,- Kč).

 • · Foermer - Kyvadélko. Přišlo znovu. Celkem dobré. (98,- Kč).

 • Poustevník
  Poustevník - Witches Tarot

Nejvíce jsme prodali:

 • Papus - Základy

 • Lenormad obyč

 • Faery Wicca Tarot

 • Sasportas - Astrol. domy a ascendent

 • Kushi - Orientální diagnostika

 • Crowley Tarot Swiss verze

 • Papus - KabalaVnější svět:

* Zdá se, že konečně bude hezky. A to snad nejenom za okny, ale i v našich duších a myslích. Věru to stálo po-slední dobou za méně než zlámanou grešli.

* Akce z jiného pohledu: Dostala jsem několik pozvánek na techno-párty a tak jsem neodolala. Nevím, zda má kdo z ctěných čtenářů k tomuto druhu zábavy vztah, nicméně doporučuji vám návštěvu - přinejmenším z hlediska studování energetických a myšlenkových přenosů, když už byste se nešli bavit.

* A věru mají rytmická hudba, hlučná na hranici únosnosti, a světelné efekty bombardující oči svůj velmi výrazný účin i na psychiku jednotlivce. Je to zvláštní druh dynamické meditace, jejíž hloubka je podstatně značnější než obvyklé přírodní postupy u této techniky. K tomu vzniká dosti značná kolektivní sounáležitost, podporovaná tím, že účastníci nemají možnost spolu normálně komunikovat - zahlcení zvukem a optickými vjemy to nedovoluje.

* Pokud někdo takovou akci zkusíte, budeme rádi, když se s námi rozdělíte o svá pozorování.

* Z akcí ostatních: Doneslo se mi cosi o plánovaném festivalu v Olomouci, ale jsou to jen nekonkrétní zvěsti.

* Sluneční aktivita, tento spolehlivý ukazatel možných potíží a průšvihů (množství sluneční aktivity ukazuje mj. na stav astrálního světla a na dění v něm, na aktivitu astrálních obyvatel atd.) nám zcela pravdivě ukázala, že si na velký pátek 13. 4. máme dávat pozor. Nedali jsme si a litovali jsme. A to nemluvíme jen za nás pár ve firmě, ale za dost a dost lidí z blízkého okolí, s nimž jsme se setkali. Sluneční aktivita byla právě v tento den kritická.

* Anketní otázka: Přinesl někomu Velký pátek 13. 4. štěstí a radost? Budeme rádi, když nám o tom napíšete.

* Hezký máj!

* Cena předplatného Energie platná od 1.1.2000: 169,- Kč. Předplatitelé dostávají 10 čísel Energie ročně (o prázdninách a na konci roku jsou dvojčísla), jednou za rok katalogy všeho zboží a když je něco aktuálního tak i další katalogy v průběhu roku. 2x za rok dostane vylosovaný předplatitel, který si objednal zboží, malý dárek.

* Zatím plánujeme zvýšení předplatného asi o 20,- Kč. Ti, kdož si budou chtít svoje předplatné prodloužit za starou cenu, mají možnost - zaplatíte-li teď, přičteme vám další rok za starou cenu. Moc se mi do toho zdražo-vání nechce - jsem takový dobr-man. Zuzana.

* Další číslo Energie vyjde asi 20.5.2001