Energie 05 2001
Spiral Energy

Časopis Energie

Okultní obchod

Přidej článek!

12/01-01/02
11/01
10/01
09/01
07/01 - 08/01
06/01
05/01
04/01
03/01
02/01

Recenze :
Roseline Davido
Čteme si :
Povídáme si:

Novinky
Nejvíce jsme prodali
Vnější svět

Kdo jsme?
Seznam stránek
Napište nám
Zpět...


Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster:
Ro.

design :
Zbyšek Podhrázský

scripts :
Michal Prokeš

Skoro pravidelný občastník Spiral Energy
a Školy věšteckých umění a esoteriky v Brně a České tarotové školy při Věštírně Via Regia


Ročník 2001


Recenze :

Roseline Davido - Kresba jako nástroj poznání dítěte, Portál, Praha 2001

Dětská kresba je důležitým prostředkem vedoucím k poznání dětské osobnosti. Prozrazuje mentální úroveň, je prostředkem komunikace a vyjádřením afektivity. Kresba je rukopisem podvědomí, je obra-zem dítěte samého i jeho postavení v rodině, popřípadě obrazem rodiny, jak ji dítě vnímá. Pomocí kres-by lze odhadnout inteligenci, ovlivnit školní prospěch a či odhalit důvody jeho zhoršení. V kresbě lze dokonce poznat, zda je dítě týráno nebo zneužíváno, často i kým. Kresba je širokou cestou do nevědo-mí člověka, v případě této knihy dítěte.
U dítěte je diagnostika kresbou mnohdy obzvláště důležitá. Dítě se třeba ještě neumí nebo z určitých důvodů nechce nebo nemůže vyjádřit slovy, jeho kresby však mohou prozradit hodně o něm a o jeho světě - reálném i imaginárním. Pomocí kresby lidí, rodiny, domu, rukou atd. lze někdy odhalit i psychic-ké poruchy. Své poznatky o porozumění dítěti na základě kresby předkládá autorka v krátkých přehled-ných kapitolách, které obsahují množství kasuistik a ukázek kreseb. Zvláštní pozornost je věnována dětem s vývojovými poruchami a různými typy postižení.
Ve studiu kresby sloužilo její zkoumání dříve zejména hodnocení poznávacích složek dítěte. Zkoumalo se, co kresba vypovídá o rozvoji vnímání, motoriky, jak obráží utváření pojmů a intelektu vůbec. Novou dimenzi dostala tato analýza s poznáním, že kresba - podobně jako ostatní projevy chování člověka - zjevuje též osobnost autora a jeho vztahy, podává sdělení o jeho citovém a prožitkovém světě.
Vzhledem k tomu, že kniha je psána srozumitelně, mohou ji využít nejen psychologové a terapeuti, ale i rodiče zajímající se o tuto problematiku, učitelé, vychovatelé a další zájemci o psychologii dítěte. Kniha může být i úvodem do širší problematiky výtvarného projevu dětí i dospělých.
Nakladatelství Portál vydává své knihy tradičně v dobrém překladu, s vynikající redakční úpravou. Kníž-ka, kterou představujeme dnes, není vyjímkou. Knih o kresbě a jejím diagnostickém a terapeutickém významu není na našem trhu mnoho, proto tato publikace jistě potěší.Přejeme všem pěkné čtení.
ZAP

Povídáme si :
Umění tarotu

Moderních tarotů je mnoho a laik obvykle neví, co si má vybrat. Proto si v následujících několika číslech Energie ty hlavní rozebereme. Do toho mírně zasáhnou prázdninová dvojčísla s povídkami. Zřejmě zase půjde o povídky pana Poláka, které se velmi líbily - záleží na něm, co nám nabídne. První dvojčíslo by mělo být v červnu, další na po-mezí července a srpna.

Moderní typy tarotu - Tarot Ansata a další egyptské

Na začátek povídání o moderních věšteckých tarotech jsem schválně vybrala takový, který má jen 22 velkých arkán. S takovými kartami se hůře pracuje právě proto, že je jich málo. Lidé je přesto rádi kupují, neboť se domnívají, že s několika kartami se výkladu snáze naučí. Bývají potom obvykle zklama-ní: Člověk, který si vytáhne z balíčku devět karet z dvaadvaceti, buďto vůbec neví, co si má počít nebo si může dosadit libovolný výklad dle svého přání. Chybou takového výkladu ale je, že neodpovídá pravdě. Ke konci dnešního povídání si proto ukážeme několik jednoduchých možností, jak s takovými kartami pracovat. Tarotů s dvaadvaceti kartami je na našem trhu mnoho - jsou populární, je jim dělána veliká reklama a nejsou příliš kvalitní co do obsahu. Představované karty patří zejména svým zpracováním k těm lepším.
Jak už název asi prozradil, nechal se kreslíř tarotu Ansata inspirovat starým Egyptem. Symboly a figury jsou zachyceny a poskládány tak, že na první pohled laika zaujmou a dovolují mu, aby se nechal inspirovat nečekanými prvky v kresbě k intuitivnímu výkladu či meditaci. Celkový dojem z obrázků je mír-ný, občas ale příjemně nevinně polechtá přístupnější oblasti nevědomí. Z tohoto faktu vychází i přiložený booklet, který je veden v moderním psychologickém pojetí se zaměřením na jungiánskou hlubinnou psy-chologii.
Egyptských tarotů je hodně - třeba Egyptian a Ibis. Egyptská symbolika je velice oblíbená, bohu-žel ale taroty, které jsem uvedla, ani zdaleka nevyužívají jejích možností - používají symbolů jen jako obrázků. A že jsou egyptské karty hezké, to platí takřka bezvýhradně.
Karta číslo 19 Slunce, kterou si dnes projdeme blíže, je v této sadě vztažena k radosti ze života a ke schopnosti překonat problémy. Tato interpretace vychází z názoru, že Slunce = život = radost, čímž je prakticky ve shodě s interpretacemi klasickými. Zde bylo Slunce ztotožňováno s Duchem případně s vůlí a životem. Některé další moderní tarotové sady vykládají tuto kartu ve smyslu rozhodnutí, dobrého konce či získání převahy. Na vyobrazení si všimněte Zvěrokruhu, který symbolizuje celek všech věcí a stromu, který je výrazem vnitřního Já.
Chcete-li kartám položit otázku typu "mám-nemám", táhněte tři karty. První položíte doprostřed, druhou vlevo, třetí vpravo. První karta popisuje vás a vaše momentální postoje, druhá skutečnosti, o nichž nevíte, ale přesto mohou vstoupit do hry. Třetí karta vysvětluje nejúčelnější jednání.
Otázku na partnerský vztah dobře zodpoví dvě karty, kdy první bude značit vás, druhá partnera, na něhož se ptáte.
Složitější otázky ohledně vývoje situace, v níž se právě nacházíte, lze dobře řešit tažením pěti ka-ret. První bude opět ležet uprostřed, druhá nahoře, třetí vlevo, čtvrtá dole, pátá vlevo. První z karet značí vás a vaše možnosti v dané situaci. Pravá karta ukazuje co bude ovlivňovat situaci v budoucnosti ve vnějším světě, levá ukáže totéž ve vnitřním, tedy skrytém, smyslu. Dole najdete příčiny situace a skuteč-nosti vztahující se k minulosti, nahoře je symbol směru a významu dotazované situace.

Připravila Zuzana Antares


Novinky v našem obchodě:

 • Znovu máme Učebnici výkladu tarotu. Dotisk je hotov (214,- Kč).

 • mÁG
  Mág - Ansata Tarot
 • Heindel - Rosekruciánská kosmologie. Navazuje na Steinera. Doporučujeme!. (390,- Kč)

 • Roseline Davido - Kresba jako nástroj poznání dítěte. Velice hezká kniha, která potěší jistě ty, kdož by rádi porozuměli svému dítěti anebo chtějí pomoci druhým. Doporučujeme! (299,- Kč.)

 • Glasser - Terapie realitou. Psychologická publikace - umění postavit se správně k realitě. (249,- Kč)

 • Hydová, McGuinnes - Jung. Komiksové životopisné vyprávění o zakladateli hlubinné psychologie. Čtivé! Doporučujeme! (199,- Kč).

 • Velikovský - Ztráta paměti lidstva. Aby lidé neudělali tytéž chyby co v minulosti! (210,- Kč).

 • Lévi-Strauss - Totemismus dnes. Antropologická studie. Vypadá dobře.(179,- Kč).

 • Schulmann - Karmická astrologie. Další díl - už třetí - dost dobré příručky. Téma: Radost (108,- ).

 • Gueue - jak si udělat ze živita peklo. Psychologie pro smolaře.(159,- Kč).

 • Baudelaire - Umělé ráje. Klasická beletrie. (145,-).

 • Šántidéva - Uvedení na cestu k probuzení. Meditační báseň. Doporučujeme! (268,- Kč).

 • Frazer - Zlatá ratolest - druhá žeň. Pokračování vynikající antropologické stude. Doporučujeme! (269,- Kč).

 • Keller - Úvod do sociologie. Přehledná příručka. (160,- Kč).

 • Hesse - Lázeňský host. Klasická beletrie; výbor vč. magického románu Stepní vlk. Doporučujeme! (279,-Kč).

Nejvíce jsme prodali:

 • Guaita - Na prahu tajemství

 • Antares - Učebnice výkladu tarotu

 • Amulet obyč. 31

 • Crowley Tarot Swiss verze

 • Rider-Waite tarot

 • Papus - Základy magie

 • Glasser - Terapie realitouVnější svět:

* Pomalu se řítíme k prázdninám. Letos opravdu pomalu, aspoň co se počasí týče.

* Akce: Na pozvání jsem zavítala do Chrudimi, kde jsem přednášela. Prostředí čajovny Lůna i lidé okolo shromáždění mne okouzlili. Bylo tam příjemně a dobře se mně povídalo.

* To v Prostějově, kde jsem přednášela asi o týden později, nebyla atmosféra tak otevřená a sešlo se jen pár lidí. A navíc jsem se setkala s nejmenovanou numeroložkou a vyháněčkou duchů, která mi vyhrožovala, že když si do ní ty duchy nenechám vyhnat, tak se mnou bude opravdu, ale opravdu moc a moc zle … a že si to mám uvědomit. Aby ji ďas spral, babu!

* Setkal se někdo z vás s manipulováním od léčitele nebo jiného odborníka? Není to tak řídký jev a právě tento způsob chování je tím, co léčitelům zkazilo reputaci.

* Další akce: Bude Astrovíkend v Praze. Jestli to bude zase takový zmatek jako minule, tak potěš koště - no, já to do dalšího čísla napíši, jak to vidím. My budeme přítomni 26.5., akce pokračuje i 27.5.

* Z politických zpráv se tentokrát nemám oč otřít, možná jsem málo pozorná. Žádnou zajímavost jsem nezaznamenala ani na nebi ani v ovzduší.

* Ale mohu doporučit film, byť možná jen silnějším náturám. Běžte se podívat na Hannibala. Je to "pokračo-vání" filmu Mlčení jehňátek, ovšem s částečně jiným obsazením a s jinou režií. Film není moc srozumitelný na konzumní úrovni a pro jeho pochopení je třeba se hlouběji zamyslet - což mnoho lidí nedokáže. Některé scény jsou totiž opravdu … no vychytané. Zatím ale patří k tomu nejlepšímu, co jsem za poslední dobu viděla.

* Příště by mělo vyjít dvojčíslo, přespříště taktéž. O prázdninách půjdou katalogy. Zřejmě budeme rušit kata-log indiánských kultovních předmětů

* Cena předplatného Energie platná od 1.7.2001: 179,- Kč. Předplatitelé dostávají 10 čísel Energie ročně (o prázdninách a na konci roku jsou dvojčísla), jednou za rok katalogy všeho zboží a když je něco aktuálního tak i další katalogy v průběhu roku. 2x za rok dostane vylosovaný předplatitel, který si objednal zboží, malý dárek.

* Jestli jste se podívali dobře, je předplatné od července o 10,- Kč vyšší. Už je to tady. Ti, kdož si budou chtít svoje předplatné prodloužit za starou cenu, mají možnost - zaplatíte-li teď, přičteme vám další rok za starou cenu.

* Další číslo Energie vyjde asi 10.6.2001.