Náš dům - jedno z romantických zákoutí...
Od té doby se toho pravda moc nezměnilo.
Brno 1991.
Zpět