Historie

Princip činnosti

Obecné informace

Numerologie

Karty

Tarot

První pohled

Nejbližší termíny

Přihláška do kursu

Můžu se to naučit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie

 

Naše škola byla založena v roce 1993 jako dceřinná společnost věštírny. Kursy školou pořádané byly nejdříve kumulovaného charakteru. To znamená, že na víkendový kurs se sjelo několik zájemců, kteří si vyslechli přednášky z několika věšteckých i doplňkových oborů najednou.

Tato forma byla později zavržena hlavně pro celkovou náročnost. Informací bylo příliš mnoho najednou a kombinace různých věšteckých oborů byla sice pro klienty přitažlivá, ale nemohla dát jednoznačný základ pro rozvíjení toho kterého oboru v praxi.

Po kratší přestávce v činnosti proto škola začala s kursy jednooborovými. Původně byly plánovány dvě formy: Standardní a jednodenní intenzivní, nakonec se však ujala jen druhá z jmenovaných. Standardní forma studia, která spočívala na pravidelném docházení na přednášky, se ukázala jako nevhodná, jelikož nepodporovala vlastní aktivitu studujících.

Jednodenní intenzivní kursy probíhají pravidelně od počátku roku 1997.

 

 

 

Princip činnosti

 

V současné době se o věštění, duchovní otázky a tajemno zajímá stále více lidí. K dispozici jsou informace velmi různé kvality, mnohdy protichůdné a nepřehledné.

Účelem kursu není udělat z účastníků věštce - profesionály. Studenti by měli odcházet s pocitem, že do vybraného oboru nebo oborů vnikli a dál již vědí jak na to, ať už budou své znalosti používat pro zábavu nebo k vážnější činnosti. Snahou školy je dodat sebevědomí a pomoci utřídit informace z různých pramenů tím, že je jim dán systém.

 

 

Obecné informace o kursech

 

V současné době pořádáme čtyři druhy věšteckých kursů, z nichž každý má poněkud jiné zaměření a jinou obtížnost. Proto lze po dohodě s účastníky domluvit pokračovací kursy.

 

Až si vyberete obor, který vám vyhovuje, sdělte nám prosím kontakt na sebe, nejlépe telefonický nebo elektronickou poštu. Tak můžete být zařazeni do termínu, který je dán pro každý kurs. Pokud by se vám termín nehodil, lze se dohodnout na jiném.

 

Nejméně týden dopředu je zapotřebí, abyste měli skripta, která je nutno zevrubně pročíst. Kurs probíhá formou konzultace a obsah skript se již nepřednáší, měli byste tedy mít nachystané otázky. Skripta si můžete buď vyzvednout osobně, anebo vám je zašleme poštou. Při převzetí skript se také kurs platí. Cena je 500,- Kč, při pokračovacích kursech je 10% sleva, další slevy lze získat při absolvování několika kursů. Pokud vám budeme zasílat skripta poštou na dobírku, počítejte prosím s poštovným ve výši asi 50,- Kč.

 

Kurs trvá nejméně čtyři hodiny, raději počítejte s časem delším. Je zajištěno menší občerstvení, nápoje. Sebou doporučujeme psací potřeby, poznámkový blok, skripta, silnější ponožky a svetr, v zimě teplou obuv. V ceně kursu je půlroční poradenství v oboru zdarma, zpravidla v podobě telefonických konzultací.

 

 

 

Numerologie

 

Úkolem numerologie je dát informace o druhém rychle a přesně. Kurs je zaměřen na rychlou práci s čísly. Obsahuje základy nauky o číslech, teoretické minimum a praktické informace. Důležitou náplní je procvičování.

 

 

Výklad z karet

 

Široce pojatý kurs pro naučení se přesného způsobu vykládání karet. Výkladový systém Zuzany Antares. Kromě základů práce s dvaatřiceti kartami obsahuje kurs i informace z psychologie, zdůrazněny jsou i obecné znalosti o světě a jeho vývoji. Samozřejmostí je procvičování.

 

 

Práce s tarotovými kartami a úvod do rosekruciánské symboliky

 

Co je to rosekruciánská symbolika, kde a proč vznikla. Vymezení pojmu symbol, jeho vztah k mýtu. Archetypy. Užití výkladu ve snech, pohádkách a dalším. Práce s tarotovými kartami, druhy tarotu, exoterní a esoterní možnosti výkladu - procvičování. Doporučená literatura.

Vzhledem k tomu, že téma kursu je velmi rozsáhlé a ne jednoduché, je možná další domluva na pokračovacích kursech.

 

 

Určení povahy a osudu na první pohled

 

Jak poznat osobnost člověka z jeho těla, oblečení, chování a jiných projevů. Typologie, základy typů situací. Kurs je úvodem do metod, jichž užívají jasnovidci. Doporučená literatura. Procvičování, dramatizace základních emocí.

Kurs pracuje s velmi širokým tématem tzv. lidové psychologie. Účastníci mají možnost se dozvědět základní poznatky o možnosti vhledu do povahy a osudu druhé osoby, na nich budou stavět vlastní praktická pozorovaní i další teoretické znalosti.

 

 

Můžu se to naučit?

 

Mnoho lidí si není samo sebou jisto, zda se mohou věštění naučit, zda k tomu není nutný talent či zvláštní schopnosti. Odpověď je analogická, jako kdybyste se ptali na to, zda je třeba mít zvláštní schopnosti k umění hrát na piano nebo ke schopnosti dobře počítat. Každý se může naučit trošku hrát na piano a trošku počítat. Klavírním virtuosem nebo matematikem počítajícím bravurně diferenciální rovnice se ale nestane každý. Za podobným mistrovstvím totiž nestojí jen talent, ale velmi mnoho práce, kterou není každý ochoten dané věci obětovat. Věřte proto tomu, že se můžete zvolenému věšteckému oboru naučit natolik dobře, aby vám pro vaše osobní potřeby sloužil dostatečně a dobře.

 

 

Přihláška do kursu

Pokud máte zájem se účastnit některého z našich kursů, vyberte si prosím o několik řádků níže z nabízených termínů. Pošlete nám informace o sobě, tj. jméno, příjmení, kontakt na vás a samozřejmě termín, o který máte zájem na naši adresu.

viaregia@mbox.inet.cz

Zde vám také poskytneme případné další informace, o něž byste mohli mít zájem. Můžete též zavolat na tel. číslo 05/ 581 009 nebo 05/ 452 412 79.

 

 

Nejbližší volné termíny

Tarot 24/1 1998, sobota 14:00

První pohled 7/2 1998, sobota 14:00

Karty 10/2 1998, úterý 11:00

Numerologie 14/2 1998, sobota 14:00

 

 

Titulní strana, Via Regia, Spiral Energy

Naše zboží si můžete prohlédnout a nakoupit na adrese:


www.shop.cz

Určitě si prohlédněte: Knihkupectví Hledající, Mensa České republiky